Podawk historiskeho wuznama

srjeda, 10. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Slepjanske kulturne towarstwo Kólesko ma wosebite zasłužby při zachowanju slepjanšćiny. W jeho programach jewja so stajnje zaso spěwy a teksty ze słowami w slepjanšćinje.  Foto: Jan Kral Slepjanske kulturne towarstwo Kólesko ma wosebite zasłužby při zachowanju slepjanšćiny. W jeho programach jewja so stajnje zaso spěwy a teksty ze słowami w slepjanšćinje. Foto: Jan Kral

Na Njepilic statoku prěni słownik slepjanšćiny předstajili

Dieter

Redo je

nastaće

Slepjanskeho słownika sylnje spěchował.

Slepjanscy Serbja maja swój słownik. Minjeny pjatk su na Rownjanskim Njepilic statoku swjatočnje prezentowali nowostku „Kak to jo było – 1 000 Slěpjańskich słowow“. W lawdaciji wuzběhny wědomostnik Serbskeho instituta dr. Fabian Kaulfürst wažnosć publikacije. „Zwjetša wuchadźeja słowniki za wulke a zjawne rěče, mjenje za dialekty abo narěče. Runje tohodla je předležacy słownik wulkotna wěc, wšako su w nim prěni raz zhromadźene słowa regionalneje rěče.“

Zdobom hódnoćeše Kaulfürst prócowanja mnohich wobydlerjow Slepjanskeho regiona, kotřiž běchu na iniciatiwu towarstwa Njepilic dwór započeli zběrać wopřijeća w slepjanšćinje. Tak zrodźi so myslička, je w spisanej formje naslědnym generacijam zachować. To bě wužadanje a narok tež župje „Jakub Lorenc­Zalěski“. Župan Manfred Hermaš je so na tym polu wosebje angažował.

Załožba podpěru wotpokazała

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND