Dobry staw přihotow zwěsćili

pjatk, 12. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Runje hakle je Kamjenska Domowinska župa „Michał Hórnik“ projekt wuspěšnje zakónčiła, to hotuje so na dalšej naročnej zarjadowani.

Nowa Wjeska (SN/JaW). Kamjenska župa je projektne dny za dźěći w Hornim Hajnku, kotrež je zhromadnje z Budyskej a Wojerowskej župu přewjedła, wuspěšnje zakónčiła. Wotpowědny pozitiwny bě rezimej regionalneje rěčnicy Ka­thariny Jurkoweje na wčerawšim wuradźowanju předsydstwa w Nowej Wjesce. „Mějachmy wšědnje něhdźe 40 do 50 dźěći. Zajimawe běchu rozmołwy z wučerjemi, a móžachmy so wo rěčnym stawje dźěći wobhonić“, rozłoži regionalna rěčnica. Zarjadowanje bě zdobom dobre wabjenje za župu a móhło styki k dalšim župam přisporić. Kritisce Jurkowa přispomni, zo njebu wo projektnych dnjach dosć rozprawjane. Wozjewja tuž hišće něšto w časopisu třěšneho zwjazka Naša Domowina, wona připowědźi.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND