Šulski rap hordosć budźi

štwórtk, 01. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na třeće swójbne popołdnjo Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ bě zańdźenu sobotu wulka syła ludźi do tamnišeho Domowinskeho domu přišła.  Šulerjo Handrija Zejlerjoweje zakładneje šule zawjeselichu jich z kulturnym programom. Wučerka Regina Kumerowa (nalěwo)  je dźěći na gitarje přewodźała. Wosebje šulski rap wopytowarjow zahori.  Foto: Andreas Kirschke Na třeće swójbne popołdnjo Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ bě zańdźenu sobotu wulka syła ludźi do tamnišeho Domowinskeho domu přišła. Šulerjo Handrija Zejlerjoweje zakładneje šule zawjeselichu jich z kulturnym programom. Wučerka Regina Kumerowa (nalěwo) je dźěći na gitarje přewodźała. Wosebje šulski rap wopytowarjow zahori. Foto: Andreas Kirschke

Dźěći Handrija Zejlerjoweje šule hosći swójbneho popołdnja zawjeselili

Wojerecy. Wopytowarjo lětušeho swójbneho popołdnja župy „Handrij Zejler“ zańdźenu sobotu so njemało dźiwachu. Na ležownosći Domowinskeho domu na Drježdźanskej dróze zasłyšachu woni njewšědne zynki w serbskej rěči. „Sym Lilli. Sym Nieke. Mimi to sym ja“, rapowachu­ šulerjo 3. a 4. lětnika Wojerowskeje Handrija Zejlerjoweje zakładneje šule.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND