Wjace towarstwow w župje

pjatk, 09. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Před 70 lětami su Domowinu za Delnju Łužicu załožili. Dokładnje na historiskim dnju 8. septembra zetkachu so wčera Domowinjenjo a dalši w Choćebuskim Serbskim domje, zo bychu na wažny podawk dopominali.

Choćebuz (HA/SN). Historikar Serbskeho instituta dr. Pětš Šurman přednošowaše wo tym, kak bě k załoženju delnjołužiskeje Domowiny pola Lažkojc we Wjerbnje přišło. 30 dowěrnikow ze wšelakich wsow so tam tehdy zetka a je demokratisce prěnje předsydstwo wuzwoliło. Hornjoserbski prawiznik Jurij Rjenč załoženje sobu podpěrowaše, a Choćebuska sowjetska komandanturu to dowoli. Hakle 1949 dósta Domowina w Delnjej Łužicy wot braniborskeho knježerstwa oficialnu dowolnosć, zo smě skutkować. Spočatk bě njesměrnje ćežki, jeničce 140 z tehdy něhdźe 20 000 Domowinjanow bě z Delnjeje Łužicy, dwě lěće pozdźišo bě jich hižo 1 065 čłonow mjez 14 600.

Z přikładami referent pokaza, kak bě Domowina w Delnjej Łužicy wot wšeho započatka sobu wobwliwowała, zo su narodnostnu politiku w Braniborskej a pozdźišo we wobwodźe Choćebuz zwoprawdźili. Často njebě to runjewon lochko.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND