Program prěni raz bjez Kantorkow

wutora, 27. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Cyły kotoł serbskeje kwasneje poliwki je Marlies Nagorcyna za dworowy swjedźeń na Rownjanskim Njepilic statoku nawariła. Foto: Jost Schmidtchen Cyły kotoł serbskeje kwasneje poliwki je Marlies Nagorcyna za dworowy swjedźeń na Rownjanskim Njepilic statoku nawariła. Foto: Jost Schmidtchen

Mjeztym zo su minjeny pjatk na swjedźenskim zarjadowanju w Rownom na 70lětne skutkowanje Domowinskeje skupiny we wsy a na 250. narodniny Hanza Njepile spominali, steješe njedźela cyle w znamjenju dworoweho swjedźenja.

Rowno (JoS/SN). Najrjeńše nazymske wjedro je zawčerawšim, njedźelu, dworowy swjedźeń na Rownjanskim Njepilic statoku wobrubiło. Tam witachu kemšerjow po němsko-serbskej Božej słužbje na rańše piwko ze šalmajowej kapału, kotraž­ dotal žadyn dworowy swjedźeń skomdźiła njeje. Poněčim so dwór dale pjelnješe. Mnozy wopytowarjo přichadźachu tež z wokolnych wsow, wšako chcychu sej k wobjedu kulinariske wosebitostki kaž serbsku kwasnu poliwku a pražene swinjo słodźeć dać. Dobry wothłós žnějachu burske a rjemjeslniske wiki. Na nich bě mjez druhim hribowy fachowc Uwe Bartholomäus zastupjeny. Wón wšak wopytowarjam wjele nadźije činić njemóžeše, zo w zbywacym času poměrnje sucheho lěta hišće wjele kmanych jědźnych hribow namakaja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND