Stejišća zabrali

štwórtk, 20. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/JaW). Prezidij Domowiny je wčera we Wojerecach wjacore stejišća wob­jednał. Mjez druhim dwě zbytnej k zwěsćenju přisłušnosće braniborskich komunow k serbskemu sydlenskemu rumej. Třěšny zwjazk potwjerdźi, zo „město Gólišyn (Golßen) a gmejna Delnje Błóta poprawnemu serbskemu sydlenskemu rumej přisłušatej. Mamy tuž zapodaće braniborskeje serbskeje rady, přisłušnosć pruwować, za woprawnjene“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik. Mjenowanej stejišći běštej zbytnej z cyłkownje 32, kotrež je župa Delnja Łužica zdźěłała.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND