Zwisk hišće njenawjazany

póndźela, 21. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Domowina njeje dotal z nowym mějićelom łužiskeje brunicoweje sparty, z čěskim energijowym koncernom Energetický a průmyslový holding (EPH), hišće žadyn zwisk nawjazała. To zdźěli hłowny jednaćel třěšneho zwjazka Bjarnat Cyž na naprašowanje našeho wječornika. „Smy wo tym hižo na wuradźowanju z čěskim ministerskim prezidentom Bohuslavom Sobotku w juliju w Praze rěčeli. Tehdy pak běchmy so dojednali, najprjedy wšitke kupne formality wočaknyć. Koncern nam termin po­srědkuje, hdyž je wšitko zrjadowane“, rjekny Cyž na minjenym posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny spočatk nowembra w Budyšinje.

Formality su mjeztym wotbyte, bywša sparta šwedskeho energijoweho koncerna Vattenfall ma hižo nowe mjeno a rěka nětko LEAG. Na rozmołwny termin z nowymi mějićelemi pak Domowinski zarjad w sprjewinym měsće přeco hišće čaka. Wjednistwo třěšneho zwjazka so nadźija, zo prawje bórze k rozmołwje z čěskim mějićelom EPH dóńdźe.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND