Wustajeńca wěnuje so poprjancam

wutora, 29. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Poprjancowa chěžka z bajki „Jank a Hanka“ je jedna ze zajimawostkow wustajeńcy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja.  Foto: Andreas Kirschke Poprjancowa chěžka z bajki „Jank a Hanka“ je jedna ze zajimawostkow wustajeńcy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Poprjancowy domčk wopytowarjow zawjesela. Před nim čaka Hanka na Janka. Sćěny su ze styroporowych platow a z deskow. „Jank a Hanka słušataj prosće k tomu“, měnja Veronika Sauer, Angelika Hammerschmidt a Gabriela Knothowa z Łazowskeho spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja. Wot časa swojeho dźěćatstwa zwjazuja wone tule bajku z poprjancami. Chěžku běchu wone z wjele lubosću natwarili a wupyšili. Wona je dźěl hodowneje wustajeńcy „Połčničanske poprjancy“ w Domje Zejlerja a Smolerja. Zmóžnili běchu ju dźakowano požčonkam Połčničanskeje kulturneje a turistiskeje towaršnosće. Zawčerawšim su přehladku wotewrěli.

Wustajeńca ma k pječenju a woptanju pohnuwać. Mjez druhim wuhlada wopytowar originalne recepty, historiske receptowe knihi, najwšelakoriši grat, kotryž za zhotowjenje poprjancow trjebaš, a wězo wonjate poprjancy.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND