K podpěrje so wuznali

póndźela, 05. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Domowina a energijowy koncern LEAG lětnu rozmołwu wotměłoj

Rowno (SN/JaW). Předewzaće Łužiska energija hórnistwo AG a Łužiska energija milinarnje AG (LEAG) wuznawa so k zamołwitosći napřećo serbskej ludnosći we Łužicy. To wobkrućichu zastupnicy zawoda minjeny pjatk na Rownjanskim Njepilic statoku. Tam běchu so naslědnicy Vattenfalla a Domowina k lětnemu wuradźowanju zešli, kaž ze zhromadneje nowinskeje zdźělenki wuchadźa. „Tež za lěto 2017 wostanje zrěčenje, kotrež běštej Vattenfall a třěšny zwjazk serbskich towarstwow lěta 2007 prěni raz podpisałoj, zakład zhromadneho dźěła. LEAG podpěruje klětu dale serbske wobydlerstwo w brunicowym regionje při zachowanju a wuwiwanju socialneje a etniskeje identity“, rěka w zdźělence.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND