Koncert je najwjetše wudobyće

štwórtk, 22. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/JaW). Lěto 2016 bě za župu „Handrij Zejler“ jara wuspěšne. To zdźěli regionalna rěčnica Domowiny za teritorij Wojerowskeje župy a rěčnica tamnišeho předsydstwa Christina Šołćina na naprašowanje SN. „Smy jubilejne lěto Jurja Brězana a Jana Arnošta Smolerja z mnohostronskimi projektami a aktiwitami přewodźeli“, wona rjekny. Tak wotmě župa wjacore projekty mjez druhim ze šulerjemi Kulowskeje Krabatoweje kaž tež Wojerowskeje Handrija Zejlerjoweje šule na wšelakich městnach, hdźež zeznajomichu so dźěći ze skutkowanjom a skutkowanišćom Brězana. Dźakowna je župa spisowaćelej Benej Budarjej kaž tež Serbskemu šulskemu towarstwu za wulku podpěru. „Wuzběhnyć chcyła lětuše 3. swójbne popołdnjo, kotrež bě přewšo wuspěšne. Wosebje chwalili su sej wopytowarjo dobru atmosferu mjez młódšej a staršej generaciju kaž tež serbskeho dudlowarja Bena Nowaka z Róžanta, kiž pohnu hosći k spěwanju serbskich pěsnjow.“ Tež na projekće župow na temu Krabat bě Wojerowska z wjace hač 70 dźěłami, kotrež tež myta dóstachu, šěroko zastupjena.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND