Wostanu swojemu hesłu swěrni

póndźela, 27. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Towarstwo Njepilic dwór je minjeny pjatk lońšu dźěławosć bilancowało. Zetkanje wužiwachu Günter Hoffmann, Roland Noack, Petra Schubert, Juliana Kaulfürstowa kaž tež předsyda Manfred Nikel (wotlěwa) za rozmołwu.  Foto: Andreas Kirschke Towarstwo Njepilic dwór je minjeny pjatk lońšu dźěławosć bilancowało. Zetkanje wužiwachu Günter Hoffmann, Roland Noack, Petra Schubert, Juliana Kaulfürstowa kaž tež předsyda Manfred Nikel (wotlěwa) za rozmołwu. Foto: Andreas Kirschke

Ze słownikom slepjanšćiny „1 000 Slěpjanske słowa“ je Rownjanske towarstwo Njepilic dwór dołhodobny rěčny zakład stworiło.

Rowno (AK/SN). „Chcemy jón praktisce wužiwać a z nim naš kurs serbšćiny dale wjesć. Aktiwne rěčenje, tež na zarjadowanjach a wšědny dźeń, je nam wažne.“ Takle potwjerdźi to Manfred Nikel, wot załoženja 1999 předsyda towarstwa Nje­pipic dwór, na pjatkownej hłownej zhromadźiznje na Rownjanskim Njepilic statoku, w bilancy towarstwa za lěto 2016.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND