Kandidatam hnydom nadawk sobu dali

štwórtk, 09. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (KJu/SN). Županka Zala Cyžowa bě kandidatow župy „Michał Hórnik“ za Zwjazkowe předsydstwo Domowiny – wjesnjanostu gmejny Chrósćicy Marka Klimana a bywšeho jednaćela Domowiny Bjarnata Cyža – na wčerawše posedźenje župneho předsydstwa w Chrósćicach přeprosyła. Zala Cyžowa tohorunja kandiduje. Kandidaća su hnydom prěni nadawk­ dóstali. Někotre lěta hižo njewotměwaja so posedźenja zwjazkoweho předsydstwa wjace na teritoriju župy „Michał Hórnik“. Zo móhło župne čłonstwo kontakt z třěšnym zwjazkom hajić, je wažne tež tu na městnje posedźenja přewjesć. To měło so w nowej wólbnej periodźe změnić.

Župne předsydstwo schwali wčera dźěłowy plan za lěto 2017. Štyri ćežišća su dźěći, młodźina a swójby; rěč, kultura stawizny; Domowinske skupiny, towarstwa, swjedźenje a přećelske poćahi do Pólskeje. Wjetše a mjeńše projekty měrja so na čłonstwo kaž tež na dalšich zajimcow na teritoriju župy. Župa planuje dale projektaj za wyšej šuli Ralbicy a Worklecy w Hornim Hajnku. Chcedźa so tematisce z knihomaj Jurja Brězana „Naš wuj z Ameriki“­ a „Stary nan“ zaběrać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND