Dawid Statnik na čole wobkrućeny poručenje

póndźela, 27. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wuzwolenju za městopředsydu Domowiny, wobkrućenju jako předsyda a znowawuzwolenju za městopředsydu gratulowaše Wiliamej Janhoeferej, Dawidej Statnikej a Markej Hančikej tež sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD, na lěwym wobrazu wotlěwa). Wulke připóznaće a sylny přiklesk nažnjachu dźěći Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ za swój kulturny program na sobotnej hłownej a wólbnej zhromadźiznje. Dalše fota na www.serbske-nowiny.de.  Foto: SN/Maćij Bulank Wuzwolenju za městopředsydu Domowiny, wobkrućenju jako předsyda a znowawuzwolenju za městopředsydu gratulowaše Wiliamej Janhoeferej, Dawidej Statnikej a Markej Hančikej tež sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD, na lěwym wobrazu wotlěwa). Wulke připóznaće a sylny přiklesk nažnjachu dźěći Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ za swój kulturny program na sobotnej hłownej a wólbnej zhromadźiznje. Dalše fota na www.serbske-nowiny.de. Foto: SN/Maćij Bulank

Domowina spožči nestorej projekta Witaj Janej Bartej čestne čłonstwo

Wojerecy (SN/JaW/at). Dawid Statnik wostanje předsyda Domowiny. 156 del­egatow je jemu na sobotnej 18. hłow­nej a wólbnej zhromadźiznje třěšneho zwjazka serbskich župow a towarstwow znowa dowěru wuprajiło. To je 92,86 procentow płaćiwych hłosow. We wulkej přezjednosći schwali hłowna zhromadźizna rezoluciju nastupajo naćisk za wobnowjenje serbskeho šulskeho postajenja w Braniborskej a zo spočža iniciatorej projekta Witaj Janej Bartej čestne čłonstwo Domowiny.

„Załoženje Domowiny we Wojerecach je so do stawiznow města hłuboko zakótwiło“, rjekny Dawid Statnik w swojich witanskich słowach. 174 delegatow ze sobustawskich župow a towarstwow bě so na žurli Wuchodoněmskeje lutowarnje na Hrodowej zešło, jeno sep kročelow wot dozałoženskeho domu Domowiny zdaleneje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND