Na stawizny wokoliny zhladowali

wutora, 28. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wjele Pěskečanow a jich hosći zajimowaše so zawčerawšim za čitanje Křesćana Krawca w sportowym domje. Foto: Jan Kral Wjele Pěskečanow a jich hosći zajimowaše so zawčerawšim za čitanje Křesćana Krawca w sportowym domje. Foto: Jan Kral

Pěskecy (JK/SN). Zo móže před wjace hač 30 lětami spisany roman tež dźensa hišće ludźi zahorić, pokaza so na spodobne wašnje zawčerawšim w Pěskečanskim sportowym domje. Nimale 50 wjesnjanow a hosći z wokolnych wsow je přeprošenje Pěskečanskeje sportoweje jednotki na čitanje Křesćana Krawca sćěhowało. Spisowaćel z Hrubjelčic bě so hižo před dlěšim časom z čłonom sportoweje jednotki Křesćanom Žurom na to dojednał, ze swojeho romana „Wočakńmy nalěćo“ w Pěskecach čitać. Pozadk bě, zo hraje roman tež bjesposrědnje w Pěskecach a wokolinje. Čiły zajim za čitanje zbudźichu přidatnje wobrazy ze stawiznow Pěskec, kotrež běštaj Siegfried Althaus a Jurij Pjetaš zestajałoj. Před wobrazowej sćěnu stejo sej wjesnjenjo dopomnjenki wuměnichu, wuwědomjejo sej wažnosć tajkich dokumentow.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Kónc oktobra je Sakske statne ministerstwo za kultus ze swojim zarjadom LaSuB w kooperaciji z Budyskim Rěčnym centrumom WITAJ w Chróšćanskej "Jednoće" mjeztym 3. fachowym dnju 2plus přewjedło. Tule namakaće někotre impresije wo dalekubłanskim dnju wu

nowostki LND