SKI: Přećahnyć abo wostać? poručenje

póndźela, 03. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Załožbowa rada zaběra so jutře z wužiwanskej koncepciju za dwě stejnišći

Budyšin (SN/at). „Žadamy sej nětčiše stejnišćo Serbskeje kulturneje informacije w Serbskim domje wobchować“, je předsyda Maćicy Serbskeje Jurij Łušćanski delegatam a hosćom 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny před dobrym tydźenjom přiwołał. Serbski dom, to Maćica a Budyska župa „Jan Arnošt Smoler“ přeco zaso zwuraznjatej, njeměł so stać z ryzy běrowowym twarjenjom.

Hižo loni na nalětnim posedźenju rady Załožby za serbski ludu dyrbjachu serbscy zastupjerjo rady hromadźe ze załož­bowym zarjadnistwom namjet k wobzamknjenju předpołožić. Tam měješe wotpohladane wužiwanje přizemja w Serbskim domje runje tak kaž Röhrscheidtoweje bašty Serbskeho ludoweho ansambla wopisane być.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND