Napisy dwurěčnje wuhotowane

srjeda, 12. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Łazowskeho spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja Reinhardt Schneider (naprawo) je wopytowarjow wčera po přerjadowanej wustajeńcy  wodźił.  Foto: Andreas Kirschke Předsyda Łazowskeho spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja Reinhardt Schneider (naprawo) je wopytowarjow wčera po přerjadowanej wustajeńcy wodźił. Foto: Andreas Kirschke

We Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja su wčera trajnu wustajeńcu znowa wotewrěli. Runočasnje je tamniše spěchowanske towarstwo swoju lětnu hłownu zhromadźiznu přewjedło.

Łaz (AK/SN). W swojej dokładnje předźěłanej trajnej wustajeńcy wo domizniskich stawiznach ma spěchowanske towarstwo Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja we Łazu nětko lěpši porjad a přehlad. Tole podšmórny předsyda Rein­hardt Schneider na wčerawšim wotewrjenju. Wustajeńcu předźěłać bě z wjele dźěłom zwja­zane. W mnohotnosći informacijow je zdźěla porjad trochu pobrachował. Nastajnosći dyrbjachu nowe eksponaty zarjadować. „Tohodla bě lěpši přehlad trěbny“,­ Reinhardt Schneider rozłoži. Za to je spěchowanske towarstwo nowy koncept­ zdźěłało. Ze spěchowanskimi srědkami a podźělom swójskich pjenjez kupichu nowe witriny kaž tež tafle a dachu nowe informaciske łopjeno ćišćeć.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND