Delnja Łužica změje swoju „wubranku“ poručenje

štwórtk, 20. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Towarstwo „Serbske koparje“ wčera załožene

Dešno (HA/SN). Po tym, zo maja w Hornjej Łužicy wot lěta 2008 „Serbsku koparsku wubranku“, změja prawje bórze tež w Delnjej Łužicy tajke reprezentatiwne mustwo. K tomu su wčera w Dešnjanskim hosćencu „Serbski dwór“ załožili towarstwo z mjenom „Serbske koparje/Wendische Auswahl“. Cyłk, kotryž ma nadawk přihotować tajku wubranku, přistupi tež Domowinskej župje Delnja Łužica. Wona ma nowy projekt na starosći. Na załoženskej zhromadźiznje je towarstwu wčera hižo 15 čłonow přistupiło. Mjez nimi njejsu jeno za sport a mustwo zamołwići a prěni hrajerjo, ale tež někotři přitomni politikarjo kaž Harald Altekrüger (CDU), krajny rada wokrjesa Sprjewja­Nysa, měšćanostka Marietta Tzschoppe z Choćebuza a dr. Michał Hajdan, bywši wjelelětny předsyda wokrjesneho sejmika Sprjewja-Nysa. Woni su wšitcy wuzběhnyli, zo maja wutworjenje tajkeho mustwa za jara dobru a zmužitu naležnosć a zo kóždy z nich to ze swojimi mocami podpěruje. Podobnje wupraji so tohorunja zastupjer lutowarnje Sprjewja-Nysa, kotraž pjenjezy za sportowu drastu přewostaji.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND