Jutrowne melodije zaklinčeli

srjeda, 26. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Serbski muski chór Delany probuje z dirigentom Handrijom Henčlom w Konječanskej burskej stwě. W towarstwowym domje  „Delany“ zetkawaja so woni kóždu wutoru k zwučowanju a maja wjeselo nad spěwanjom.  Foto: Alfons Wićaz Serbski muski chór Delany probuje z dirigentom Handrijom Henčlom w Konječanskej burskej stwě. W towarstwowym domje „Delany“ zetkawaja so woni kóždu wutoru k zwučowanju a maja wjeselo nad spěwanjom. Foto: Alfons Wićaz

Na probje Serbskeho muskeho chóra Delany w Konjecach

Kóždu wutoru wječor zetkawaja so spěwarjo Serbskeho muskeho chóra Delany, zo bychu zwučowali, tak tež 4. apryla, jako jich na probje wopytach.

Je krótko do sedmich. Steju před zachodom burskeje stwy pod Konječanskej wjesnej žurlu. W njej mužojo probuja. Jako prěni přińdźe spěwar Jurij Kurink z Nowoslic. Wón je hakle dźeń prjedy 77. narodniny swjećił. Rady a lóštnje Nowosličan w muskim chórje sobu čini. „Spěwam 1. basu, w kotrymž smy pjećo spěwarjo. W 2. basu su tež pjećo“, wón powěda.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND