Prěnje změny wobzamknjene poručenje

wutora, 02. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wuradźuje přichodnje přeco pjatk

Budyšin (SN/JaW). Wuradźowanja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny budu so přichodnje pjatk wotměwać. To je jedna z nowosćow, kotrež je nowowuzwo­leny gremij po krótkej a wěcownej diskusiji na swojim prěnim posedźenju po hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka minjenu sobotu w Budyšinje wobzamknył. Wjetšina přitomnych 23 čłonow – se­dmjo běchu zamołwjeni – tohorunja wobzamkny, wuradźowanja časowje wot 18 do najpozdźišo 22 hodź. wobmjezować. Wobsahi wobzamknjenjow maja wuběrki do toho přihotować. Kak tele wuběrki wobsadźa, na to chcedźa so na přichodnym wuradźowanju 2. junija w Choćebuzu dojednać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND