Chcedźa sej na Krabata připić

štwórtk, 18. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dźensa wječor podadźa so čłonojo Krabatoweho towarstwa a Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny na puć do Słowjenskeje. W městačku Metlika, njedaloko chorwatskeje mjezy, wotměje so składnostnje tamnišeho Vinskeho Vigreda (Winoweho nalěća) lětuši Krabatowy swjedźeń.

Njebjelčicy (JK/SN). Ke kónčinje Bela Krajina wudźeržuje Krabatowe towarstwo wjelelětne styki. Wottam pochadźa Jan Šadowic, znaty tež jako Krabat. Jeho potomnicy ze swójby Šajatović maja w krajinje wjacore winicy a su tuž na tradicionalnym winowym swjedźenju zastupjeni. Tam chcedźa tež na Krabata a jeho stawiznu skedźbnić. Direktna potomnica Šajatovića, Monika Bračika, je aktiwna na polu slědźenja za swojim prjedownikom a iniciěruje mnohe zarjadowanja na temu Krabat. Na lětušich přemysłowych wikach WIR w Kamjencu je wona za Krabatowy swjedźeń w Belej Krajinje wabiła. W chorwatskim Žumberaku, njedaloko słowjenskeje mjezy, wobsedźi jeje swójba winicy. Tam budu čłonojo Krabatoweho towarstwa mjez druhim z hosćom.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND