Přihotuja kubłansku konferencu

srjeda, 31. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (HA/SN). Předsydstwo Domowinskeje župy Delnja Łužica ma lětuše zetkanje z prezidijom Domowiny za jara wažne a trěbne. Tole su na wčerawšim posedźenju župneho předsydstwa w Choćebuzu hišće raz potwjerdźili. Wobaj gremijej jónu wob lěto zhromadnje wuradźujetej. Na lětušim zetkanju, za kotryž njeje dotal hišće termin postajeny, maja problemy serbskeho šulstwa w Braniborskej w srjedźišću stać. Hladajo na wažnosć problematiki chce župne předsydstwo k tomu tež wšitkich druhich čłonow zwjazkoweho předsydstwa kaž tohorunja zamołwitych Rěčneho centru- ma WITAJ a delnjoserbskich čłonow rady Załožby za serbski lud přeprosyć. W přihotach tohole wuradźowanja chce sej župne předsydstwo zhromadnu poziciju k temje zdźěłać.

Wažne ćežišćo lětušeho dźěła předsydstwa župy Delnja Łužica budźe polěpšenje stykow k wšitkim 24 towarstwam, kotrež župje přisłušeja. Z přistupom dalšich towarstwow a zjednoćenstwow chcedźa župu dale powjetšić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND