Žane přidatne podłožki žurnalistam

wutora, 06. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny ma płaćiwy dźěłowy plan. Jón su čłonojo gremija pjatk wječor w Choćebuzu wobzamknyli.

Choćebuz (SN/JaW). Dźěłowy plan Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny za lětsa je schwaleny. Wón wobsahuje nimo terminow a městnosćow zetkanjow tež temy, kotrež chcyli rozjimować.

Tohorunja schwalili su pjatk w Choćebuskim delnjoserbskim internaće lětuši hospodarski plan zarjada Domowiny. Kaž zdźěli jednaćel třěšneho zwjazka Marko Kowar, je plan wurunany a Załožba za serbski lud je jón přizwoliła. W dis­kusiji zwurazni Jan Nuk, zo ma ćeže, dokelž njesteji w materiji a wšitko prawje njerozumi. Předsyda Dawid Statnik poskići přewjesć klawsuru a sej naležnosć rozjimać dać. Manfred Hermaš skedźbni na to, zo „měli so na ludźi w zarjedźe spušćeć“. Nuk měnješe, zo njeńdźe wo dowěru, ale „dyrbimy rozumić, wo čim rěčimy“. Předsyda skedźbni na to, zo tež prezidij plany w předpolu rozjimuje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND