Najwjetša namša nowšeho časa poručenje

póndźela, 03. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń je sobotu a wčera tójšto wopytowarjow do delnjołužiskeho Tšupca přiwabił. Pod hesłom „Na spočatku bě słowo“ zhladowachu na wuznam reformacije za wuwiće serbskeje spisowneje rěče. Cyrkwinski dźeń zahajichu z wulkimi kemšemi w Tšupčanskej Schinkelowej cyrkwi.  Foto: Jurij Helgest Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń je sobotu a wčera tójšto wopytowarjow do delnjołužiskeho Tšupca přiwabił. Pod hesłom „Na spočatku bě słowo“ zhladowachu na wuznam reformacije za wuwiće serbskeje spisowneje rěče. Cyrkwinski dźeń zahajichu z wulkimi kemšemi w Tšupčanskej Schinkelowej cyrkwi. Foto: Jurij Helgest

Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Tšupcu wulki wothłós žnjał

Tšupc (HL/SN). Mjeztym 71. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń z křesćanami z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy wotmě so sobotu a wčera w Tšupcu. Hłowne hesło swjedźenja we wobłuku lětušeho reformaciskeho jubileja rěkaše „Na spočatku bě słowo“. Tak chcychu dopominać na wuznam reformacije předewšěm hladajo na wuwiće serbskeje spisowneje rěče.­ Za to přewjedźechu sobotu dwurěčne kemše k wopominanju Albina Mollera (1541–1618). Wón bě jako serbski farar­ a uniwersalny wučenc w Tšupcu skutkował a tam 1574 prěnju ćišćanu knihu w serbskej rěči wudał. Moller dźěłaše na polu serbskeho rěčespyta, w botanice a astronomiji. Tež do swojich botaniskich slědźenjow bě wón serbšćinu zapřijał. Astronomija bě wažny zakład protykarstwa.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk