Podpěruja Minority SafePack

póndźela, 11. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (KJu/SN). Domowinska župa „Michał Hórnik“ podpismowu akciju europskeje wobydlerskeje iniciatiwy Minority SafePack podpěruje a budźe k tomu přinošować, zo třěšny zwjazk Domowina bohatu ličbu podpismow nazběra. Najlěpšu składnosć za to skića hłowne zhromadźizny kaž tež kónclětne zarjadowanja Domowinskich skupin a towarstwow, měnjachu čłonojo župneho předsydstwa na swojim posedźenju minjeny štwórtk w Chrósćicach.

Gremij bilancowaše lětuše župne kaž tež dotalne zarjadowanja župje přisłušnych towarstwow a skupin. Předewšěm spontane předewzaće, projektny dźeń składnostnje 100. posmjertnych narodnin basnika Jurja Chěžki zhromadnje z Chróšćanskej zakładnej šulu, hódnoćachu jako jara pozitiwne.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND