W Krabatowym młynje domchowanku swjećili

póndźela, 02. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Židźinske drastowe towarstwo je na domchowance w Čornym Chołmcu sobotu a wčera mjez druhim stare ratarske mašiny předstajiło. Foto: Silke Richter Židźinske drastowe towarstwo je na domchowance w Čornym Chołmcu sobotu a wčera mjez druhim stare ratarske mašiny předstajiło. Foto: Silke Richter

Čorny Chołmc (SiR/SN). Kónc tydźenja je so Čornochołmčanski Krabatowy młyn jako městnosć zańdźenosće, přitomnosće a přichoda prezentował. Krabatowe towarstwo a Wojerowska župa „Handrij Zejler“ přeprošowaštej na domchowanku. Publikumej lubješe so wotměnjawy program, do kotrehož běchu 1. rjemjeslniske a chłóšćenske wiki zapřijate.

Z wulkej lubosću k detailej su nawoda Krabatoweho towarstwa Tobias Čižik, jeho mustwo a mnozy dalši čestnohamtscy pomocnicy k tomu přinošowali, zo je so tradicionalne zarjadowanje poradźiło. Dwaj dnjej bě młyn wosebje zetkanišćo tradicijow a serbskich nałožkow. Grobic swójba z Čorneho Chołmca bě organizatoram domchowanki samo swoje priwatne kukuricnišćo za „wurubjenje“ přewostajiła. „Žně“ w formje stykanych a splećenych majsowych potačow, lóštnych słomjanych snopowcow a ze sadom a zeleninu regiona bohaće kryte blido wopokazachu so jako wulkotna symbioza. Derje­ wopytane běchu tež prěnje rjemjeslniske a chłóšćenske wiki, na kotrychž je dwaceći regionalnych wikowarjow swoje wudźěłki poskićało.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND