Tež klětu Serbow podpěraja poručenje

štwórtk, 16. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zastupjerjo LEAG a Domowiny dźěłowu rozmołwu přewjedli

Dešno (SN/at). Łužiska energija hórnistwo a milinarnje (LEAG) wuznawa so dale k swojej zamołwitosći za serbsku ludnosć we Łužicy. To wuchadźa ze zhromadneje nowinskeje zdźělenki přede­wzaća a Domowiny. Wobě stronje stej wčera w Dešnjanskim domizniskim muzeju lětnu dźěłowu rozmołwu přewje­dłoj. Prěni raz lěta 2007 wot třěšneho zwjazka serbskich towarstwow a župow a wot předchadnika LEAG, Vattenfalla, podpisane kooperaciske dojednanje wostanje tež klětu zakład zhromadneho dźěła partnerow, kaž wčera rěkaše.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND