Serbšćina za cyłu swójbu

wutora, 21. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěći z Hodźija a Myšec předstajichu so na swójbnym popołdnju Budyskeje župy w Hodźiju ze serbskimi spěwami a rejemi. Něko tre holčki běchu narodnu drastu woblečene. Hosćo, kotřiž běchu we wulkej ličbje přišli, móžachu so při pěsni wo dźesać rybičkach  w oce anje tež sami pospytać. Wjeselo předewšěm mjez dźěćimi bě wulke. Foto: Constanze Knappowa Dźěći z Hodźija a Myšec předstajichu so na swójbnym popołdnju Budyskeje župy w Hodźiju ze serbskimi spěwami a rejemi. Něko tre holčki běchu narodnu drastu woblečene. Hosćo, kotřiž běchu we wulkej ličbje přišli, móžachu so při pěsni wo dźesać rybičkach w oce anje tež sami pospytać. Wjeselo předewšěm mjez dźěćimi bě wulke. Foto: Constanze Knappowa

Na zabawnym popołdnju ze wšědnej rěču so zaběrali

Hodźij (CK/SN). Palc horje – za Jasmin bě tale gesta jasna. Wona njetrjebaše dołho rozmyslować, kak je so jej minjenu sobotu w Hodźijskim towarstwowym domje lubiło. Z dźědom a wowku bě sydomlětna na swójbne popołdnjo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ přichwatała. Kaž Jasminina mać Christin Weltherowa rjekny, je so němska swójba z Budyšina cyle wědomje rozsudźiła, zo ma Jasmin Hodźijsku zakładnu šulu wopytać a tam tež serbšćinu wuknyć.

Z podpěru Rěčneho centruma WITAJ a ze Spěchowanskim kruhom za serbsku ludowu kulturu bě Budyska župa popoł­dnjo přihotowała. Na jednotliwych stacijach móžachu so dźěći zaběrać. Jasmin na přikład bě cyle zahorjena, jako móžeše z pomocu kompjuteroweho programa zwěrjatam na burskim statoku serbske pomjenowanja přirjadować. Tamne dźěći molowachu, paslachu adwentne hwězdy, hodowne karty a małe serbske słowniki, abo pospytachu so we wušiwanju.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND