Přećiwo wustawowym principam

srjeda, 29. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy/Budyšin (SN/JaW). Towarstwo Smy z.t. – iniciatiwa za serbske ludowe zastupnistwo Serbski sejm – sej dale žada, zo ma Załožba za serbski lud prawólby do serbskeho sejma financować. To wuchadźa ze zjawneho lista, z kotrymž je so towarstwo spočatk tydźenja na jednotliwych čłonow rady Załožby za serbski lud krótko do jutřišeho nazymskeho wuradźowanja w Budyšinje wobroćiło. Tam dźě chcedźa mjez druhim klětuši etat załožby wobzamknyć.

Z podawanjom njeličomnych argumentow a z nadběhami na tuchwilu w politice sylnje připóznate zastupnistwo Serbow – Domowinu – prócuja so čłonojo towarstwa Smy z.t. w spisu, kotryž redakciji SN předleži, wo přizwolenje srědkow ze stron załožby, zo njetrjebali prawólby přestorkować. W awgusće bě towarstwo załožbje próstwu wo spěchowanje we wobjimje 350 000 eurow zapodało. Wo tym w lisće žana konkretna rěč njeje, jeničce to, zo je „trěbny financny ramik wotwisny wot woprawdźiteho wólbneho wobdźělenja. ... By-li stat ze swojimi wobydlerskimi zarjadami pomhał, móhli jón na jenož někotre dźesaćitysacy eurow znižić.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND