Wjelelětnym čłonam gratulowali

pjatk, 08. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Budyska župa je wčera swoju adwentničku wotměła.  Foto: Sonja Hrjehorjowa Budyska župa je wčera swoju adwentničku wotměła. Foto: Sonja Hrjehorjowa

Budyska župa je wčera Moniku Justec, Ernu Wincarjowu, Rejzu Hazynu, Klawsa Pětrenca, Měrćina Krawca, Měrćina Wornarja a Hinca Cušku počesćiła. Wšitcy sedmjo su dlěje hač sydom lětdźesatkow z čłonom Domowiny.

Budyšin (LTh/SN). Wjednistwo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ je na wčerawšej adwentničce na žurli Budyskeho Serbskeho domu, kotraž bě zdobom hłowna zhromadźizna, swojim čłonam za aktiwne skutkowanje w běhu lěta dźakowało a zdobom wšěm składnosć dało, mjez sobu serbować a sej nazhonjenja kaž tež mysle wuměnjeć.

Po witanju županki Jany Pětroweje rozprawješe regionalna rěčnica Sonja Hrjehorjowa z mnohimi fotami wo lětušich aktiwitach župy, kaž na přikład wo župnym wulěće do Žitawy a do čěskeho Hrádeka nad Nisou a wo swójbnym swjedźenju w Hodźiju. Při skibce wosuška a słódnych poprjančkach słuchachu přitomni wčerana čitanje basnicy Dorotheje Šołćineje a na słuchohru klankodźiwadźelnika Měrćina Krawca.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND