Brigada hotuje so na adwentnu prapremjeru

wutora, 12. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na wčerawšej probje přewodźeše Feliks Brojer brigadu hišće na klawěrje, sobotu na koncerće budźe jako komponist adwentneje kantaty pódla.  Foto: SN/Maćij Bulank Na wčerawšej probje přewodźeše Feliks Brojer brigadu hišće na klawěrje, sobotu na koncerće budźe jako komponist adwentneje kantaty pódla. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/CoR). „Lubi ludźo, to bě dołhi, napinacy dźeń a sće super sobu dźěłali.“ Z tymile słowami je so wčera popoł­dnju po cyłodnjowskej probje nawoda chóra 1. serbskeje kulturneje brigady Friedemann Böhme z młodymi spěwarjemi w awli Budyskeho Serbskeho gymnazija rozžohnował. Zwučowanje za tradicionalny adwentny koncert brigady kónc tydźenja w Budyskej Michałskej cyrkwi zakónči so z woblubowanej twórbu Georga Friedricha Händela „Dźowka Cion“, kotruž we wšěch móžnych rěčach a wšudźe rady zanošuja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND