Staw přihotow na jolka-swjedźeń pola 150 procentow

pjatk, 05. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Nukničanskej barace zwučuje muski chór za 20. jolka-swjedźeń. Hišće dwě probje  wón změje, prjedy hač so publikumej předstaji. Foto: Feliks Haza W Nukničanskej barace zwučuje muski chór za 20. jolka-swjedźeń. Hišće dwě probje wón změje, prjedy hač so publikumej předstaji. Foto: Feliks Haza

Nuknica (SN/bn). Za přichodny kónc tydźenja, dokładnje sobotu, 13. januara, přeprošatej Nukničanski wjesny klub a wjesne zhromadźenstwo „NuPraKo“ zaso do Brězanec bróžnje na jolku. Lětsa swjeći­ „najwjetši ryzy serbski swjedźeń“, kaž jón zarjadowarjo mjenuja, 20. narodniny. Pod hesłom „Tajki cirkus“ smědźa so wopytowarjo na titulej wotpowědowacy pisany program wjeselić. A kaž je na tajkich narodninach – ćim bóle na kulojtych – z wašnjom, čaka tójšto překwapjenkow na publikum. Organizatorojo nochcedźa wuzamknyć, zo někotružkuli chłóšćenku minjenych lět na někajkežkuli wašnje znowa na jewišću pokazaja. Mjez druhim je skupina SG Sněhowka wosebity přinošk spřihoto­wała. Tež kabaretne sceny su z wobstatkom programa – přiwšěm zarjadowarjo po zwučenym wašnju ke konkretnym wobsaham wutrajnje mjelča.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND