Lipa so w krajnej stolicy wuspěšnje předstajiła

póndźela, 15. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Chór Lipa je připosłucharjow we wupředatej Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow z bjezporočnym wukonom přeswědčił. Foto: Syman Woko Chór Lipa je připosłucharjow we wupředatej Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow z bjezporočnym wukonom přeswědčił. Foto: Syman Woko

Drježdźany (MeB/SN). Koncert ludowych pěsnjow a duchownych twórbow třoch spěwnych cyłkow je wčera wjace hač 300 připosłucharjow do Drježdźanskeje cyrkwje Třoch kralow přiwabił.

Zarjadowacy chór Slavica – lěta 2004 wutworjeny, nadkonfesionalny cyłk wěnuje so słowjanskej, přewažnje ruskej a ukrainskej wokalnej hudźbje – bě sej spěwarjow a spěwarki chóra Lipa z dirigentku Jadwigu Kaulfürstowej do krajneje stolicy přeprosył. Kontakt mjez cyłkomaj hižo někotre lěta wobsteji. Zhromadnje z mjezynarodnym dźěćacym chórom Libela wuhotowachu koncert k rusko-ukrainskim hodam kaž tež k nowolětnemu swjedźenjej.

We wupředatej cyrkwi přednjesechu Lipjenjo sep serbskich hodownych spěwow. Nimo woblubowanych pěsnjow Handrija Zejlerja, Michała Nawki a Bjarnata Krawca přeswědčichu woni tež z twórbu „Na hody“ Jana Bulanka. Wosebitu hodownu atmosferu wuprudźichu ze spěwom „Lubozne dźěćo“, kotryž zaklinča we wersiji za muski chór.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND