Jolka tež w dwacetym lěće čiła

póndźela, 15. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
„Černonawka“ Michał Brězan, zdobom hłowny organizator jolka-swjedźenja, je z ruskim zajacom, kotryž so jako „Nukničanski nukl“ wukopa, hłódneho wjelka přeco zaso přelesćił. Wjelk wšak bě jedna z centralnych temow zarjadowanja. „Černonawka“ Michał Brězan, zdobom hłowny organizator jolka-swjedźenja, je z ruskim zajacom, kotryž so jako „Nukničanski nukl“ wukopa, hłódneho wjelka přeco zaso přelesćił. Wjelk wšak bě jedna z centralnych temow zarjadowanja.

Radźeny jubilejny swjedźeń wjace hač 800 wopytowarjow přiwabił

Nuknica (SN/bn). Na jubilejny 20. jolka-swjedźeń je sobotu wjace hač 800 ludźi do Brězanec bróžnje w Nuknicy přichwatało. Wjelelětny moderator Marko Jurk witaše w mjenje wjesneho kluba, kotryž zarjadowanje wot wšeho spočatka organizuje, hosći z Łužicy a za jeje mjezami runje tak kaž z wukraja, mjez druhim z Čěskeje a Finskeje.

Hłownej temje programa běštej wjelča problematika kaž tež tak mjenowana postfaktiska doba ze swojim protagonistom Donaldom Trumpom.

Po tradicionelnym wašnju wustupištej muski kaž tež dźěćacy chór pod dirigatom wuměłskeho nawody swjedźenja Michała Cyža. Skupina žonow z Nuknicy, Prawoćic a Kopšina pokaza Kozaksku reju. Skeč „Černonawka a wjelk“ překwapi ze šibałej pointu, w kotrejž znaty zajac ruskich trikowych filmow takrjec ex machina problem rozrisa. SG Sněhowka wěnowaše so w swojim kabareće mafioznym strukturam tu a druhdźe a žněješe wulki přiklesk. Nimo toho su zarjadowarjo znowa kwis přewjedli a sej wospjet młodu spěwarku, Nukničanku Milenu Wowčerjec, na jewišćo přeprosyli.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Mjez druhim na hudźbu Arama Chačaturjana předstajichu „NuPraKo“-žony temperamentnu Kozaksku reju. Foto: SN/Maćij Bulank
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND