Za kulojtym blidom wo wožiwjenje serbskosće šło

wutora, 20. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Přichod serbskeho žiwjenja bě tema schadźowanja zajimcow za kulojtym blidom w Röhrscheidtowej bašće SLA minjenu sobotu.  Foto: SN/Maćij Bulank Přichod serbskeho žiwjenja bě tema schadźowanja zajimcow za kulojtym blidom w Röhrscheidtowej bašće SLA minjenu sobotu. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/bn). Minjenu sobotu zetka so skupina 15 ludźi w Röhrscheidtowej bašće Serbskeho ludoweha ansambla, zo by za kulojtym blidom informelnje wo tym wuradźowała, kak hodźało so serbske žiwjenje wosebje zwonka serbskorěčneho žra wobchować a šěrić. „Asimilacija razantnje postupuje, a druhdy so prašam, hač ma serbske dźěło scyła hišće zmysł“, rjekny sobuiniciator zetkanja Mato Krygaŕ. „A tola njesměmy nakromne kónčiny spušćić. Što pak móžemy či­nić?­­ To rozjimać je wotmysł našeho schadźowanja“, wón rozłoži. Sonja Hrjeho­rjowa, tohorunja sobuorganizatorka, doda: „Chcemy zwonka hižo wobstejacych strukturow a institucijow móžnosć skićić so prawidłownje zetkawać, mysle sej wuměnjeć a wo namjetach diskutować.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND