Nowy naćisk kónc februara předpołožić

póndźela, 26. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (HA/SN). Domowinska župa Delnja Łužica hotuje so na swoju lětušu hłownu zhromadźiznu 9. měrca w Depsku. Z wjerškom w lětnym skutkowanju je so župne předsydstwo na swojim wuradźowanju minjeny štwórtk w Choćebuzu zaběrało. Jako hosći wočakuja na „hłownu“ braniborsku knježerstwowu społnomócnjenu za serbske naležnosće, statnu sekretarku dr. Ulriku Gutheil (SPD), a krajneho radu wokrjesa Sprjewja-Nysa Haralda Altekrügera (CDU).

Něhdźe 70 delegatam z 41 skupin a 25 towarstwow chce předsydstwo wo zdokonjanym rozprawjeć. Mjez druhim wo tym, kak je so župa zhromadnje z druhimi gremijemi a towarstwami prócowała loni do serbskeho sydlenskeho ruma přiwzate komuny do serbskeho žiwjenja zapřijeć. Na hłownej zhroma­dźiznje chce runje tak sylnje wabić za europsku ini­ciatiwu Minority SafePack a za kraj­ne wubědźowanje „Serbska rěč je žiwa.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND