Prašenje muzeja rozrisać poručenje

póndźela, 12. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Zala Cyžowa bu jako županka wobkrućena Foto: Feliks Haza  Zala Cyžowa bu jako županka wobkrućena Foto: Feliks Haza

Wjele młodostnych na hłownej zhromadźiznje župy „Michał Hórnik“

Chrósćicy (SN/MWj). Domowina chce so zhromadnje z gmejnu Pančicy-Kukow a Załožbu za serbski lud wo to starać, zo by so za Muzej Ćišinskeho spomóžne rozrisanje namakało, zo by wón dale wobstał a přistupny był. To přilubi předsyda ­Domowiny Dawid Statnik minjeny pjatk na hłownej a wólbnej zhromadźi­znje župy „Michał Hórnik“ w Chrósćicach. Do toho bě Trudla Kuringowa porokowała, zo so wokomiknje nichtó za muzej zamołwity nječuje.

Zahajiła je hłownu zhromadźiznu Paulina Liznarjec ze Serbskich Pazlic na serbskich husličkach. Nimale połsta delegatam přednjese županka Zala Cyžowa rozprawu wo dźěławosći župy w minjenymaj lětomaj po zašłej hłownej zhromadźiznje we Wotrowje. Wona naspomni zarjadowanja kaž swójbnu schadźowanku, dźěłarnički wo serbskej drasće, projektne dny za šulerjow w Hornim Hajnku, pisanske wubědźowanje, kubłansku jězbu, župnu kermušku a tójšto dalšich. Z wupruwowanym dźěłowym planom chcedźa tež přichodnje pokročować.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND