Wjesny swjedźeń budźe wjeršk

srjeda, 14. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Jaseńca (LZ/SN). Swoju hłownu a wólbnu zhromadźiznu je Jasčanske towarstwo Bjesada minjeny pjatk wotměło. Předsyda Guido Zahrodnik móžeše w swojej rozprawje na wjacore derje wopytane zarjadowanja w lěće 2017 pokazać. Na póstničce bě wjele ludźi, wosebje tež młodych, lětsa tomu bohužel tak njebě. Derje wopytany bě tež swětłowobrazowy přednošk bywšeho Jasčana Marka Nowaka, kiž je z přećelku Anju z kolesom w Americe po puću był. Na mały wjesny swjedźeń je so mjeztym tež Jasčanske chodojtypalenje wuwiło. Wjeršk běše bjezdwěla zaso adwentnička, na kotrejž su wjesnjenjo nowu hru wo hobru Sprjewniku předstajili. W pózdnim nalěću poswjećichu nowe małe sportnišćo-volleyballnišćo. Po tym je Radijo Satkula móžnosć wužiło a w Jaseńcy jednu staciju swojeje turneje po Łužicy zapołožiło. Tež Viktoria Worklecy je swój koparski turněr na sportnišću w Jaseńcy přewjedła. Kulturnu rumnosć Bjesady je tež Serbska murja za swoje spěwne wječorki wužiwała.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND