Spektrum skutkowanja sej zbližili

póndźela, 19. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Michał Nawka  Foto:  archiw SN Michał Nawka Foto:  archiw SN

Radwor (SN/MkWj). „Tajkich prócowarjow bychmy dźensa nuznje trjebali.“ ­Facit Ludmile Budarjoweje drje měješe něchtóžkuli we hłowje, jako po wopominanskim zarjadowanju składnostnje 50. posmjertnin Michała Nawki minjeny pjatk w Radworju zaso domoj dźěše. Wjace hač połsta zajimcow bě na zarjadowanje na wosadnu žurlu přichwatało, na kotrež běštej Towarstwo Cyrila a Metoda a Maćica Serbska přeprosyłoj.

W krótkopřednoškach zhonichu wopytowarjo wo hoberskim spektrumje skutkowanja Radworčana, kiž bě 16. měrca 1968 zemrěł. Ludmila Budarjowa rozprawješe, kajke problemy mě­ješe „pilny a chrobły serbski prócowar“ z nacionalsocialistami a pozdźišo ze socialistiskej wyšnosću, dokelž nochcyše so statnej liniji podwolić. Tak bě Nawka jedyn z prěnich, kiž dyrbješe 1937 na ćišć nacijow swoju serbsku domiznu wopušćić. Nacionalsocialisća přesadźichu jeho do Kamjenicy.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND