Statnik: Smy krótko před cilom

štwórtk, 22. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/JaW). Prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowina je so wčera nadrobnje z aktualnym stawom woby­dlerskeje iniciatiwy Federalistiske unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Minority SafePack zaběrał. „Wjeselimy so, zo je iniciatiwa mjeztym jedne žadanje spjelniła a w sydom krajach trěbnu ličbu podpismow docpěła. Přiwšěm pobra­chuje hišće něšto wjac hač 60 000 sig­numow, zo bychmy trěbny milion docpěli. Smy potajkim krótko před cilom“, rozłoži předsyda Domowiny Dawid Statnik­. Zdobom wón hišće raz wšitkich naležnje namołwja akciju podpěrać a skedźbnja zdobom na to, wšitke dotal zezběrane podpisma w přichodnych dnjach Domowinskemu zarjadej w Budyšinje přepodać. Domowina je wot lěta 1990 z čłonom FUEN a sylnje za woby­dlersku iniciatiwu wabi.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND