Chór Budyšin předsydstwo wolił

srjeda, 11. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/bn). Chór Budyšin je na swojej hłownej zhromadźiznje póndźelu předsydku Janinu Krygarjowu w zastojn­stwje wobkrućił. Nowaj čłonaj předsydstwa staj Anne Pawlowski a Robert Lorenc. Sylwija Jancyna a Ilka Hauswald buštej znowa wuzwolenej. Cyłkownje bě sydom kandidatow k wólbam nastupiło.

„Mam za dobre znamjo, zo měješe lětsa wjace spěwarkow a spěwarjow zajim, so w předsydstwje našeho chóra angažować, hač mamy tam městnow“, so Krygarjowa wjeseleše. Hladajo na staw ćělesa wona wuzběhny, zo „je so nam poradźiło nowych, młodych čłonow sej zdobyć a muske hłosy zesylnić, štož bě minjene lěta trochu ćešo. Chemija a harmonija stej wokomiknje jara dobrej.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND