Kuzło Krabata skutkuje hač do dźensnišeho

pjatk, 20. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wolfgang Kraus, tule z Gabrielu Linakowej z Ćiska, bě jako Krabat rěčnik na swjedźenju a zdobom reprezentant Krabatoweho regiona. Foto: SN/Maćij Bulank Wolfgang Kraus, tule z Gabrielu Linakowej z Ćiska, bě jako Krabat rěčnik na swjedźenju a zdobom reprezentant Krabatoweho regiona. Foto: SN/Maćij Bulank
Budyšin (SN/MiR). Lětuši, mjeztym 17. Krabatowy swjedźeń je z wosebitoścu na so skedźbnił. Prěni króć w swojich stawiznach njeje so wón na wsy, ale w měsće přewjedł, a to zańdźenu njedźelu w Budyšinje. Hakle w januarje bě rozsud za sprjewine město padnył, zwjazać zakónčenje přewšo wuspěšneje wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju „Krabat – Muž – Mytos – Marka“ ze swjedźenjom. Honorarny konsul Sakskeje za republiku Chorwatsku dr. Peter Neumann měješe ideju za poradźenu. „Ze serbskim ludom mamy słowjanski narod, kiž je zwjazany ze słowjenskim a chorwatskim narodom“, wón rjekny. „Mam za dobre, zo su swjedźeń w centrumje města wuhotowali. Nětko by było rozumne, by-li město Budyšin za swoje wuwiće wosobinu Chorwata, kiž je w měsće skutkował, za swoje turistiske poskitki wužiło.“ Mjez wosebje witanymi hosćimi bě tež sobuiniciatorka Krabatoweho hibanja Getrud Wincarjowa z Čorneho Chołmca. „Krasnje, kelko ludźi so wo Krabata prócuje. Je derje, zo so naše towarstwa takle anga­žuja. Widźu wuwiće regiona pozitiwnje. A Krabat je při tym wjele pomhał. Jeho kuzło skutkuje do dźensnišeho.
wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND