Zajim na dźěłarničkach njepopušća poručenje

srjeda, 25. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Hotowańča Hanka Kubašowa z Pančic-Kukowa je na wčerawšej dźěłarničce Kamjenskeje župy wo narodnej drasće na Chróšćanskej farje zajimčam zhotowjenje, rjedźenje a hotowanje čěpcow a bantow nazornje zbližiła. Zajim na tajkich dźěłarničkach dźeń a bóle stupa, předewšěm mjez młodymi žonami.  Foto: SN/Maćij Bulank Hotowańča Hanka Kubašowa z Pančic-Kukowa je na wčerawšej dźěłarničce Kamjenskeje župy wo narodnej drasće na Chróšćanskej farje zajimčam zhotowjenje, rjedźenje a hotowanje čěpcow a bantow nazornje zbližiła. Zajim na tajkich dźěłarničkach dźeń a bóle stupa, předewšěm mjez młodymi žonami. Foto: SN/Maćij Bulank

Chrósćicy (SN/JaW). Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ wčera na Chróšćanskej farje přewjedła. Kaž zdźěli regionalna rěčnica za Ka­mjen­ski teritorij Katharina Jurkowa, wěnuja so na nich stajnje rozdźělnym dźěłam na narodnej drasće – tónraz zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna hotowańča Hanka Kubašowa z Pančic-Kukowa. Jej po boku bě Katrin Matkec z Łusča. Dalša hotowańča bě chrosće dla zadźěwana. „Z nazhonitej a młódšej žonu mějachmy dobru měšeńcu. Tak móžachmy sej nazhonjenja a měnjenja tež generacije přesahujo wuměnjeć“, tak regionalna rěčnica.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND