Naćisk w zakładach wita poručenje

póndźela, 30. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Domowina stejišćo ke krajnemu wuwićowemu planej zabrała

Budyšin (SN/JaW). 19. hłowna zhromadźizna Domowiny budźe klětu 30. měrca w Chrósćicach. To je Zwjazkowe předsydstwo třěšneho zwjazka na swojim pjatkownym posedźenju w Budyskim Serbskim domje postajiło. Zdobom gremij wobzamkny, zo ma so na njej bilancować skutkowanje třěšneho zwjazka a jeho přisłušnych towarstwow w prěnjej połojcy wólbneje doby 2017 do 2021, wotličić zwo­prawdźenje dźěłowych směrnicow Domowiny a schwalić předźěłane dźěłowe směrnicy. Předwidźane je tež, wustawki třěšneho zwjazka we wubranych dypkach změnić. Župy a čłonske towarstwa su namołwjene, hač do kónca lěta 2018 dalše temy namjetować, kotrež měli na hłownej zhromadźiznje wobjednać. Tohorunja maja wuběrki zwjazkoweho předsydstwa hač do oktobra namjety za změny dźěłowych směrnicow zdźěłać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND