Dalše pomniki narodowcam

póndźela, 14. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Row městopředsydy Domowiny, rěčespytnika a fararja Bogumiła Šwjele (1873–1948) na Choćebuskim sewjernym pohrjebnišću je ponowjeny. 17. meje chcedźa tam přidatu taflu swjatočnje wotkryć. Tak zwoprawdźi so lětuši druhi pomnikowy projekt, zdźěli sobu­dźěłaćer Załožby za serbski lud John Petrik minjenu wutoru na zeńdźenju pomnikoweho wuběrka Maćicy Serbskeje.

Budyšin (ML/SN). Prěni lětuši pomnik bu 28. apryla w lěsu pola Łomska za wot Gestapo zamordowaneho pólskeho nućenca Stanisława Błażejczuka w přitomnosći 150 Polakow ze Żarow, Serbow a Němcow na ekumeniskej nutrnosći wotkryty. Wo złóstnistwje nacijow nalěto 1942 je Trudla Malinkowa dokumentaciju spisała, kotraž je zhromadnje z powědančkom Marje Kubašec „Row w serbskej holi“ trojorěčnje w LND wušła. Awtorka přednošowaše wo tym tež pólskim wobdźělnikam nutrnosće. Serbske Nowiny wo emocionalnje jara skutkownym podawku rozprawjachu.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND