Rostliny měnjeli a kupowali

srjeda, 16. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Róža Wokowa witaše njedźelu w Miłočanskej skale za swojim blidom mnohich zajimcow, kotřiž su sej z njej rostliny wuměnjeli. Za mały obolus kupichu sej wjacori ludźo tež zela, zeleninowe a kwětkowe rostlinki.  Foto: Milenka Rječcyna Róža Wokowa witaše njedźelu w Miłočanskej skale za swojim blidom mnohich zajimcow, kotřiž su sej z njej rostliny wuměnjeli. Za mały obolus kupichu sej wjacori ludźo tež zela, zeleninowe a kwětkowe rostlinki. Foto: Milenka Rječcyna

Mjeztym třeća bursa rostlin je minjenu njedźelu syłu zajimcow do Miłočanskeje skały při Krabatowym kamjenju přiwabiła. Mnozy wužiwachu zdobom składnosć, tež nazhonjenja wuměnjeć.

Miłoćicy (SN/MiR). Towarstwo Kamjenjak je po wuspěšnymaj prěnimaj zarjadowanjomaj loni a předloni dalši króć na rostlinsku bursu přeprosyło. Tak přichwatachu njedźelu popołdnju do Miłočanskeje skały ludźo z wokoliny kaž tež z dalšich kónčin. Mjez poskićerjemi běchu tuž zahrodkarjo ze wsy, ale tež z Nowoslic, Kulowa a samo Narća.

Spočatnje witaše čłon Kamjenjaka Thomas Noack na přednošk wo permakulturje. W tym zwisku sej přitomni wuwědomichu, zo su wysoke hrjadki (Hochbeete), kotrež maja mnozy přijomneho wobhospodarjenja dla w swojej zahrodce, dźěl mjenowaneje kultury. „Permakulturu mjenuja někotři tuž tež lěnje zahrodkarjenje. Štóž pak so tomu wašnju plahowanja rostlin wěnuje, spěšnje pytnje, zo wone wužaduje“, fachowc podšmórny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND