Rejwarjo SFAW pytaja dorost

pjatk, 18. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wudwor (SN/bn). Serbski fol­klor­ny ansamb­l Wudwor (SFAW) pyta tuchwi­lu za nowymi čłonami, kotřiž chcedźa přichodnu dorostowu rejwansku skupinu wutworić. Dotalny młodźinski cyłk „je takrjec postupił a je nětko naše­ hłowne ćěleso“, rozłožuje předsyda SFAW Stanij Handrik. Změna bě trěbna, dokelž „je so předsydstwo hižo loni na­zymu rozsu­dźiło, rejwansku skupinu rozpušćić. Přičina toho bě, zo njebě mnohim­ rejwarkam a rejwarjam wjace móžno, prawidłownje na probach so wobdźělić – pak, dokelž su mjeztym studenća w zdalenych městach, na wukubłanju abo, a to njeměnju zacpějnje, su pro­sće přestari za skupinu. Njemóžeš dźě wot 22lětneho wočakować, zo z třinaćelětnej partnerku rejuje. Nic jenož starobneho rozdźěla dla, poriki měli wšak so tež někak po wul­kosći hromadźe hodźeć.“ Přiwšěm njeje „tajka fluktuacija za nas ničo wosebiteho. Skerje na te wašnje naš ansambl wobstajnje wobno­wja­my. To pak njepłaći za našich hercow a za našich spěwarjow Přezpólnych.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND