Sorabija Lipsk ma nowe předsydstwo

pjatk, 25. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Nowa trójka na čole Lipšćanskeje Sorabije su Józef Donat, Marie-Luise Matješkec a Maksimilian Zahrodnik.  Foto: Franciska Grajcarekec Nowa trójka na čole Lipšćanskeje Sorabije su Józef Donat, Marie-Luise Matješkec a Maksimilian Zahrodnik. Foto: Franciska Grajcarekec

Swoju druhu hłownu a wólbnu zhromadźiznu po zapisanju jako towarstwo w lěće 2016 wotměchu čłonojo Lipšćanskeje Sorabije zawčerawšim w Centrifuze, klubowni serbskeho internata.

Lipsk (ddy/SN). Zawěrno bohata bě projektowa rozprawa cyłka, skedźbnjaca na wuspěšne zarjadowanja, kaž běchu to na přikład chodojtypalenje, mejemjetanje a studentske póstnicy. Wone swědča wo strowym towarstwowym žiwjenju Sorabičanow w Lipsku.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND