Štož měli wědźeć wo prawólbach Serbskeho sejma

štwórtk, 07. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Hornjoserbski wólbny flajer je swójski produkt iniciatiwneje  skupiny Serbske Nowiny Hornjoserbski wólbny flajer je swójski produkt iniciatiwneje skupiny Serbske Nowiny

1. meje započa Iniciatiwa za demokratisce legitimowane zastupnistwo Serbski sejm swój sydomdypkowy plan wo narodnym wozrodźenju zeskutkownjeć. Prěni dypk su prawólby serbskeho parlamenta. Na Krabatowym swjedźenju w Čornym Chołmcu je nawoda wólbneho wuběrka dr. Hagen Domaška wólbnu namołwu wozjewił. Wólbny porjad zepěra so hłownje na tón wólbow braniborskeje Rady za naležnosće Serbow z lěta 2014. Serbske Nowiny dadźa tu přehlad, na čo měli wolerjo a kandidatow namjetowace cyłki dźiwać.

u Kajke budu to wólby?

Serbski sejm ma so w listowych wólbach wolić, druha forma wotuma njeje předwidźana.

u Maja wone zakonski zakład?

Ně, iniciatiwa za legitimowane ludowe zastupnistwo Serbow wobhladuje je jako wuraz samopostajowanja. Kaž piše, su jej statoprawnicy wobkrućili, zo so wólby zakonjam a wustawje njespřećiwjeja.

u Hdy so wólby wotměja?

Wólbna doba kónči so sobotu, 3. nowembra 2018, w 10 hodź. Hač do toho termina maja wólbne podłožki registrowanych wolerjow – wólbny lisćik a hłosowanski lisćik – w jednaćelni być.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND