Chcedźa dźěłarnički na temu serbska reja přewjesć

pjatk, 10. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Rejwarki a rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny, mjez nimi Anna Kühnec, Judith Wićazec a Linda Matikec (wotlěwa), su wčera wječor swoju wustupowu drastu za zajězd do Peruwa spřihotowali.  Foto: Alfons Handrik Rejwarki a rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny, mjez nimi Anna Kühnec, Judith Wićazec a Linda Matikec (wotlěwa), su wčera wječor swoju wustupowu drastu za zajězd do Peruwa spřihotowali. Foto: Alfons Handrik

Smjerdźaca (SN/JaW). Čłonojo Serbskeje rejwanskeje skupiny Smjerdźaca a skupinka hudźbnikow podaja so jutře rano napoł­ šesćich ze Smjerdźaceje na turneju do Peruwa. Tam wobdźěla so na Festi­walu Festidanza w Arequipa. Na peru­ski festi­wal je Smjerdźečanow třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domo­wi­na delegował a kulturnu wuměnu tuž tež financnje podpěruje. Město Arequipa je stolica regiona ze samsnym mjenom na juhu kraja a leži we wysokosći wjac hač 2 300 metrow nad hładźinu morja. Region je zdobom politiski, hospodarski a kulturny centrum južnoameriskeho kraja w Andach.

Wčera wječor su rejwarki a rejwarjo skupiny – cyłkownje 29 wosobow so na wuprawje do wukraja wobdźěli – w Smjerdźečanskim kulturnym domje, hdźež tež swoje tydźenske proby pod nawodom Dietera Wendischa přewjeduja a hdźež maja zdobom swoje rejwanske drasty skła­dowane, poslednje přihoty za zajězd do južneho kraja zrjadowali a zdobom swoje kófry spakowali. Njedźelu doleća do Limy a wottam wjedźe jich puć dale do města Arequipa, kotrež póndźelu docpěja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND