Chcedźa dźěłarnički na temu serbska reja přewjesć

pjatk, 10. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Rejwarki a rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny, mjez nimi Anna Kühnec, Judith Wićazec a Linda Matikec (wotlěwa), su wčera wječor swoju wustupowu drastu za zajězd do Peruwa spřihotowali.  Foto: Alfons Handrik Rejwarki a rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny, mjez nimi Anna Kühnec, Judith Wićazec a Linda Matikec (wotlěwa), su wčera wječor swoju wustupowu drastu za zajězd do Peruwa spřihotowali. Foto: Alfons Handrik

Smjerdźaca (SN/JaW). Čłonojo Serbskeje rejwanskeje skupiny Smjerdźaca a skupinka hudźbnikow podaja so jutře rano napoł­ šesćich ze Smjerdźaceje na turneju do Peruwa. Tam wobdźěla so na Festi­walu Festidanza w Arequipa. Na peru­ski festi­wal je Smjerdźečanow třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domo­wi­na delegował a kulturnu wuměnu tuž tež financnje podpěruje. Město Arequipa je stolica regiona ze samsnym mjenom na juhu kraja a leži we wysokosći wjac hač 2 300 metrow nad hładźinu morja. Region je zdobom politiski, hospodarski a kulturny centrum južnoameriskeho kraja w Andach.

Wčera wječor su rejwarki a rejwarjo skupiny – cyłkownje 29 wosobow so na wuprawje do wukraja wobdźěli – w Smjerdźečanskim kulturnym domje, hdźež tež swoje tydźenske proby pod nawodom Dietera Wendischa přewjeduja a hdźež maja zdobom swoje rejwanske drasty skła­dowane, poslednje přihoty za zajězd do južneho kraja zrjadowali a zdobom swoje kófry spakowali. Njedźelu doleća do Limy a wottam wjedźe jich puć dale do města Arequipa, kotrež póndźelu docpěja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND