Pućowali, swjećili a rejwali

póndźela, 20. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Po pućowanju na Čornobóh knježeše sobotu na Pawlikec statoku we Wuježku  dobra nalada, jako hudźeše tam skupina Kula Bula.  Foto: Robert Maćij Po pućowanju na Čornobóh knježeše sobotu na Pawlikec statoku we Wuježku dobra nalada, jako hudźeše tam skupina Kula Bula. Foto: Robert Maćij

Swójbne popołdnjo ewangelskeho towarstwa zaso wulki wothłós žnjało

Wuježk (rm/SN). Mjeztym 14. raz po­da so sobotu připołdnju nimale połsta Serbow, mjez nimi wjele dźěći, na swójbne pućowanje, organizowane wot Serbskeho ewangelskeho towarstwa a Krygarjec swójby. Z Wuježka nóžkowachu při lětnym wjedrje na Čornobóh. Na wjeršku móžachu so wšitcy ze swójskeho nachribjetnika zesylnić, sej wuhlad z wěže na Łužicu lubić dać a na hrajkanišću so počumpać. Wróćopuć po hinašej šćežce zahajichu ze zhromadnym spěwom „Što radosć rjeńšu dawa“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND